Actievoorwaarden 'win een Kabrita kraamfeest t.w.v. € 250, -'

Actievoorwaarden 'win een Kabrita kraamfeest t.w.v. € 250, -'

1. Opdracht

Op het In de wolken festival kan je een wens voor je kindje invullen, of mee doen aan de quiz om kans te maken op een Kabrita kraamfeest t.w.v. € 250,-!

Deelname is mogelijk tussen 4 en 6 oktober 2018. De winnaar zal op 10 oktober door een random selectie worden bepaald.

2. Algemeen

1.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op de “Win een Kabrita kraamfeest ter waarde van € 250,-” via deelname aan de quiz of door het invullen van een wens bij de wensboom op het In de wolken festival.

2.     Het betreft een tijdelijke winactie. Deelname is mogelijk van 4 t/m 6 oktober 2018

3. Deelname

1.     Deelname is maximaal 1 keer toegestaan per persoon. Meerdere deelnames worden niet in behandeling genomen Indien uit controle achteraf blijkt dat er toch meerdere keren is deelgenomen, zal de desbetreffende persoon automatisch worden gediskwalificeerd. Bij twijfel is Ausnutria Nutrition Europe gerechtigd om deelnemers zonder bericht uit te sluiten van deelname.

2.     Deelname aan deze actie staat open voor een ieder, uitgezonderd de hierna onder punt 3.5,3.6 en 3.7 genoemde personen. De deelname aan de actie is vrij en gratis (met uitzondering van de kosten voor de toegang tot het In de wolken festival).

3.     Er bestaat voor de consumenten geen (aankoop)verplichting ten aanzien van de deelname.

4.     Deelname aan deze winactie houdt acceptatie van deze actievoorwaarden in.

5.     Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland of zonder geldige verblijfplaats in Nederland.

6.     Deelname is uitgesloten voor medewerkers en familieleden van Ausnutria Nutrition Europe B.V., alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect betrokken is bij deze actie.

7.     Deelname is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar.

8.     Deelname is alleen mogelijk door middel van het compleet invullen van de quiz of het invullen van de wenskaart op het In de wolken festival, binnen de gestelde actieperiode.

9.     Niet volledig ingevulde quiz vragen en wenskaarten worden niet in behandeling genomen en zullen geen kans maken om de het kraamfeest te winnen.

4. Speelwijze

1.     Na afloop van de actieperiode zal de winnaar door middel van een random selectie bepaald worden.

2.     Deze uitslag wordt door Ausnutria Nutrition Europe B.V. via het Facebook kanaal van Kabrita Nederland en per email worden gecommuniceerd.

3.     Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

4.     Ausnutria Nutrition Europe B.V. behoudt zich het recht voor deelnemers op enig moment te diskwalificeren of te weigeren de prijs toe te kennen, wanneer deze van mening is dat de deelnemer één van de actievoorwaarden heeft overtreden, onvolledige of onjuiste informatie heeft opgegeven of op enige wijze de wetgeving heeft overtreden.

5. Prijs

1.     Deelnemers maken kans op het winnen van een ‘Kabrita kraamfeest´ ter waarde van € 250,- (consumenten waarde).

2.     Max. 30 volwassen en 10 kinderen

3.     Kraamfeest duurt 1 dagdeel, af te stemmen met de winnaar (ca 4 uur op locatie)

4.     Dit kraamfeest bestaat uit:

Hostess (zij verzorgt de opbouw / afbouw en het uitserveren tijdens het kraamfeest)

Decoratie:

 • Canvas van babykaartje op XXL ezel bij entree
 • Helium ballonnen
 • Stoffen slinger lijn
 • Feestmuts + jaartallen
 • Tafel/ tafelkleed
 • Bos bloemen

Catering

 • Catering benodigdheden: Prosecco / hartige hapjes / zoet.
 • Limonade taps + bekertjes
 • Taart + naam
 • Dienbladen met zoete hapjes: muffins / mini donuts / chocolade
 • Hartig: sandwiches / nootjes / bladerdeeg kaasstengels
 • Koffie / thee

De winnaar wordt na afloop van de actieperiode per e-mail op de hoogte gesteld van de gewonnen prijs. Het op de hoogte brengen van de winnaar zal uiterlijk 1 week na afloop van de actieperiode geschieden.

6.Uitkering prijs

1.     Per persoon kan slechts één keer worden deelgenomen. Om in aanmerking te komen voor een prijs dient de volledige registratie te zijn voltooid.

2.     Het gewonnen Kabrita kraamfeest is ‘as is’. Deze kan niet worden ingeruild voor een ander type kinderkamer of voor contanten.

3.     Het kraamfeest zal worden georganiseerd bij de winnaar thuis. Datum in overleg met Styles (uitvoerende organisatie) De winnaar geeft toestemming aan Ausnutria Nutrition Europe B.V. en Styles om deze prijsuitreiking te fotograferen en/of te filmen en de beelden te gebruiken voor haar eigen communicatiemiddelen, bijvoorbeeld op de website, social media en/of in een nieuwsbrief.

4.     Ausnutria Nutrition Europe B.V. behoudt het recht om de prijs te vervangen door een prijs van gelijke of grotere waarde indien dit nodig zou zijn door onvoorziene omstandigheden.

5.     Als de winnaar om welke reden dan ook de prijs niet kan aanvaarden, of als de Ausnutria Nutrition Europe B.V. niet met de winnaar in contact kan komen ondanks meerdere pogingen, dan heeft de Ausnutria Nutrition Europe B.V. het recht om de prijs toe te kennen aan een andere deelnemer.

7.Aansprakelijkheid

1.     Ausnutria Nutrition Europe B.V., de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze actie voortvloeiende handelingen.

2.     Ausnutria Nutrition Europe B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijs.

3.     Ausnutria Nutrition Europe B.V. is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. De Ausnutria Nutrition Europe B.V. verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

8.Slotbepalingen

1.     De Ausnutria Nutrition Europe B.V. is gerechtigd de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.

2.     Alle auteursrechten op de inhoud van deze website, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Ausnutria Nutrition Europe B.V..

3.     Ausnutria Nutrition Europe B.V. en de door haar ingeschakelde hulppersonen bewaren de uiterste geheimhouding omtrent de winnaar tot aan de dag van de bekendmaking van deze winnaars.

4.     Ausnutria Nutrition Europe B.V. is gevestigd aan de Dokter van Deenweg 150, 8025 BM te Zwolle.

5.     Deelname aan deze winactie houdt acceptatie van deze actievoorwaarden in. Betwisting van de voorwaarden in dit reglement zal niet in overweging worden genomen.

6.     De gegevens van deelnemers worden vastgelegd in een bestand van Ausnutria Nutrition Europe B.V.. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.

Bekijk de desktop website Bekijk de mobiele website