Actievoorwaarden Kabrita Quiz

Actievoorwaarden Kabrita Quiz

1. Opdracht

Op de Negenmaandenbeurs 2019 zal er een Quiz plaats vinden 2 x per uur op de Kabrita stand

Deelname is mogelijk tussen 20 en 24 februari 2019. De winnaar zal per quiz gelijk bekend gemaakt worden en een prijs mee krijgen.

2. Algemeen

1.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Kabrita quiz die op de Negenmaandenbeurs 2019 plaats vindt

2.     Het betreft een tijdelijke winactie. Deelname is mogelijk van 20 t/m 24 februari

3. Deelname

1.     Deelname is maximaal 1 keer toegestaan per persoon. Meerdere deelnames worden niet in behandeling genomen Indien uit controle achteraf blijkt dat er toch meerdere keren is deelgenomen, zal de desbetreffende persoon automatisch worden gediskwalificeerd. Bij twijfel is Ausnutria Nutrition Europe gerechtigd om deelnemers zonder bericht uit te sluiten van deelname.

2.     Deelname aan deze actie staat open voor een ieder, uitgezonderd de hierna onder punt 3.5,3.6 en 3.7 genoemde personen. De deelname aan de actie is vrij en gratis (met uitzondering van de kosten voor de toegang tot de Negenmaandenbeurs).

3.     Er bestaat voor de consumenten geen (aankoop)verplichting ten aanzien van de deelname.

4.     Deelname aan deze winactie houdt acceptatie van deze actievoorwaarden in.

5.     Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland of zonder geldige verblijfplaats in Nederland.

6.     Deelname is uitgesloten voor medewerkers en familieleden van Ausnutria Nutrition Europe B.V., alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect betrokken is bij deze actie.

7.     Deelname is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar.

8.     Deelname is alleen mogelijk door middel van het compleet invullen van de quiz of het invullen van de wenskaart op de Negenmaandenbeurs, binnen de gestelde actieperiode.

9.     Niet volledig ingevulde wenskaarten worden niet in behandeling genomen en zullen geen kans maken om het midweek/weekend verblijf te winnen.

4. Speelwijze

1.     Na afloop van elke quiz zal er een winnaar bekend gemaakt worden door de quizmaster.

- winnen kan door als enige alles goed te beantwoorden en dus als laatste nog overblijven van alle deelnemers
- bij een gelijke stand wordt er een inschattings vraag gesteld door de quizmaster

2.     Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

3.     Ausnutria Nutrition Europe B.V. behoudt zich het recht voor deelnemers op enig moment te diskwalificeren of te weigeren de prijs toe te kennen, wanneer deze van mening is dat de deelnemer één van de actievoorwaarden heeft overtreden, onvolledige of onjuiste informatie heeft opgegeven of op enige wijze de wetgeving heeft overtreden.

5. Prijs

1.     Deelnemers maken kans op het winnen van een paar SOXS of een giftset van The gift label

2      Per quiz wordt er kans gemaakt op 1 van de 2 prijzen, de quiz master bepaald welke prijs er weggegeven zal worden per quiz.

6.Uitkering prijs

1.     Per persoon kan slechts één keer worden deelgenomen. Om in aanmerking te komen voor een prijs dient er mee gedaan te worden aan de quiz op de stand van Kabrita

2.    De gewonnen prijs  is ‘as is’. Deze kan niet worden ingeruild voor een andere prijs of voor contanten.

3.     Ausnutria Nutrition Europe B.V. behoudt het recht om de prijs te vervangen door een prijs van gelijke of grotere waarde indien dit nodig zou zijn door onvoorziene omstandigheden.

4.     Als de winnaar om welke reden dan ook de prijs niet kan aanvaarden, of als de Ausnutria Nutrition Europe B.V. niet met de winnaar in contact kan komen ondanks meerdere pogingen, dan heeft de Ausnutria Nutrition Europe B.V. het recht om de prijs toe te kennen aan een andere deelnemer.

7.Aansprakelijkheid

1.     Ausnutria Nutrition Europe B.V., de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze actie voortvloeiende handelingen.

2.     Ausnutria Nutrition Europe B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijs.

3.     Ausnutria Nutrition Europe B.V. is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. De Ausnutria Nutrition Europe B.V. verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

8.Slotbepalingen

1.     De Ausnutria Nutrition Europe B.V. is gerechtigd de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.

2.     Alle auteursrechten op de inhoud van deze website, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Ausnutria Nutrition Europe B.V..

3.     Ausnutria Nutrition Europe B.V. en de door haar ingeschakelde hulppersonen bewaren de uiterste geheimhouding omtrent de winnaar tot aan de dag van de bekendmaking van deze winnaars.

4.     Ausnutria Nutrition Europe B.V. is gevestigd aan de Dokter van Deenweg 150, 8025 BM te Zwolle.

5.     Deelname aan deze winactie houdt acceptatie van deze actievoorwaarden in. Betwisting van de voorwaarden in dit reglement zal niet in overweging worden genomen.

6.     De gegevens van deelnemers worden vastgelegd in een bestand van Ausnutria Nutrition Europe B.V.. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.

Bekijk de desktop website Bekijk de mobiele website