Actievoorwaarden Kabrita GOAT Mama

1. Actie omschrijving

Op de website www.kabritagoat.com kun je een vriendin, collega, familielid of iemand anders opgeven als jouw Kabrita GOAT Mama. Jij bepaalt zelf wie je een GOAT Mama is, wij willen weten wie dat is en waarom jij vindt.  
Aanmelden is mogelijk tussen 18 mei en 16 juni. Uit alle opgegeven Kabrita Goat Mama’s kiest een onafhankelijke jury de winnaar. De winnaar wordt in de week van 17 juni benadert via e-mail. Er wordt dan een afspraak gemaakt om samen met een videograaf jouw Kabrita GOAT Mama te verrassen met het Winnaarsarrangement.

2. Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Kabrita Goat Mama verkiezing 2019
 • Het betreft een tijdelijke winactie. Deelname is mogelijk van 18 mei t/m 16 juni

3. Deelname

 1. Deelname is maximaal 1 keer toegestaan per persoon. Meerdere deelnames worden niet in behandeling genomen Indien uit controle achteraf blijkt dat er toch meerdere keren is deelgenomen, zal de desbetreffende persoon automatisch worden gediskwalificeerd. Bij twijfel is Ausnutria Nutrition Europe gerechtigd om deelnemers zonder bericht uit te sluiten van deelname.
 2. Deelname aan deze actie staat open voor een ieder, uitgezonderd de hierna onder punt 3.5,3.6 en 3.7 genoemde personen. De deelname aan de actie is vrij en gratis.
 3. Er bestaat voor de consumenten geen (aankoop)verplichting ten aanzien van de deelname.
 4. Deelname aan deze winactie houdt acceptatie van deze actievoorwaarden in.
 5. Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland of zonder geldige verblijfplaats in Nederland.
 6. Deelname is uitgesloten voor medewerkers en familieleden van Ausnutria Nutrition Europe B.V., alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect betrokken is bij deze actie.
 7. Deelname is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar.
 8. Deelname is alleen mogelijk door middel van het compleet invullen van het actie formulier op de website van Kabritagoat.com binnen de gestelde actieperiode.

4. Speelwijze

 1. Na afloop van de aanmeld periode wordt er een winnaar gekozen. Winnen kan door het insturen van een bijzonder verhaal over een Kabrita Goat Mama.
 2. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 3. Ausnutria Nutrition Europe B.V. behoudt zich het recht voor deelnemers op enig moment te diskwalificeren of te weigeren de prijs toe te kennen, wanneer deze van mening is dat de deelnemer één van de actievoorwaarden heeft overtreden, onvolledige of onjuiste informatie heeft opgegeven of op enige wijze de wetgeving heeft overtreden.

5. Prijs

Deelnemers maken kans op het winnen van een volledig verzorgd weekend weg t.w.v 450,- voor de inzender samen met de gekozen Kabrita Goat Mama. Er worden maximaal 3 prijzen weggegeven.

6. Uitkering prijs

 1. Per persoon kan slechts één keer worden deelgenomen. Om in aanmerking te komen voor een prijs moet je het formulier op de website hebben ingevuld.
 2. Ausnutria Nutrition Europe B.V. behoudt het recht om de prijs te vervangen door een prijs van gelijke of grotere waarde indien dit nodig zou zijn door onvoorziene omstandigheden.
 3. Als de winnaar om welke reden dan ook de prijs niet kan aanvaarden, of als de Ausnutria Nutrition Europe B.V. niet met de winnaar in contact kan komen ondanks meerdere pogingen, dan heeft de Ausnutria Nutrition Europe B.V. het recht om de prijs toe te kennen aan een andere deelnemer.

7. Aansprakelijkheid

 1. Ausnutria Nutrition Europe B.V., de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze actie voortvloeiende handelingen.
 2. Ausnutria Nutrition Europe B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijs.
 3. Ausnutria Nutrition Europe B.V. is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. De Ausnutria Nutrition Europe B.V. verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

8. Slotbepalingen

 1. De Ausnutria Nutrition Europe B.V. is gerechtigd de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.
 2. Alle auteursrechten op de inhoud van deze website, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Ausnutria Nutrition Europe B.V.
 3. Ausnutria Nutrition Europe B.V. en de door haar ingeschakelde hulppersonen bewaren de uiterste geheimhouding omtrent de winnaar tot aan de dag van de bekendmaking van deze winnaars.
 4. Ausnutria Nutrition Europe B.V. is gevestigd aan de Dokter van Deenweg 150, 8025 BM te Zwolle.
 5. Deelname aan deze winactie houdt acceptatie van deze actievoorwaarden in. Betwisting van de voorwaarden in dit reglement zal niet in overweging worden genomen.
 6. De gegevens van deelnemers worden vastgelegd in een bestand van Ausnutria Nutrition Europe B.V.. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.