Kabrita Etos Prentenboek actie

Actie omschrijving

De actie is alleen van toepassing op de volgende retailer; Etos.
Het actiemechanisme is: koop een Kabrita Granenpapje bij Etos en maak kans op 1 van de 100 prentenboeken ‘We hebben er een geitje bij!’

 • Koop een Kabrita Granenpapje (Meergranen of Appel& Mango) in de periode tussen 26-02-2020 t/m 30-04-2020
 • Bewaar je kassabon
 • Upload je kassabon voor het einde van de actie op kabrita.com/actieEtos

De looptijd van de actie 26-02-2020 t/m 30-04-2020

 

Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Kabrita Etos Prentenboek actie
 • Het betreft een tijdelijke winactie. Deelname is mogelijk van 26-02-2020 t/m 30-04-2020.

Deelname

 1. 1 deelnemer kan meerdere malen deelnemen met een nieuwe kassabon. Hiermee vergroot de deelnemer zijn/haar win kans.
 2. Deelname aan deze actie staat open voor een ieder, uitgezonderd de hierna onder punt 3.5, 3.6 en 3.7 genoemde personen. De deelname aan de actie is vrij en gratis.
 3. Deelname aan deze winactie houdt acceptatie van deze actievoorwaarden in.
 4. Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland of zonder geldige verblijfplaats in Nederland.
 5. Deelname is uitgesloten voor medewerkers en familieleden van Ausnutria Nutrition Europe B.V., alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect betrokken is bij deze actie.
 6. Deelname is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar.
 7. Alleen volledige en goed leesbare kassabonnen worden als aankoopbewijs geaccepteerd. Een kassabon dient minimaal de naam van de winkel, de datum, de aankoop, de prijs per aankoop en de totaalprijs te bevatten.
 8. Deze actie is alleen geldig voor Kabrita Granenpapjes (Meergranen of Appel& Mango) en niet voor overige Kabrita producten.
 9. Het betreffende artikel moet op de kassabon staan.

 Speelwijze

 1. Na afloop van de aanmeld periode worden de winnaars binnen 2 weken via het opgegeven e-mailadres bekend gemaakt. Winnen kan door het uploaden van de kassabon op kabrita.com/actieEtos
 2. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 3. Ausnutria Nutrition Europe B.V. behoudt zich het recht voor deelnemers op enig moment te diskwalificeren of te weigeren de prijs toe te kennen, wanneer deze van mening is dat de deelnemer één van de actievoorwaarden heeft overtreden, onvolledige of onjuiste informatie heeft opgegeven of op enige wijze de wetgeving heeft overtreden.

Prijs

Deelnemers maken kans op het winnen van het prentenboek ‘We hebben er een geitje bij!’. Er worden maximaal 100 boeken weggegeven.

Uitkering prijs

 1. 1 deelnemer kan meerdere malen deelnemen met een nieuwe kassabon. Hiermee vergroot de deelnemer zijn/haar win kans. Om in aanmerking te komen voor een prijs moet je het formulier op de website hebben ingevuld.
 2. 1 deelnemer kan maximaal 1 prijs winnen.
 3. Ausnutria Nutrition Europe B.V. behoudt het recht om de prijs te vervangen door een prijs van gelijke of grotere waarde indien dit nodig zou zijn door onvoorziene omstandigheden.
 4. Als de winnaar om welke reden dan ook de prijs niet kan aanvaarden, of als de Ausnutria Nutrition Europe B.V. niet met de winnaar in contact kan komen ondanks meerdere pogingen, dan heeft de Ausnutria Nutrition Europe B.V. het recht om de prijs toe te kennen aan een andere deelnemer.

 Aansprakelijkheid

 1. Ausnutria Nutrition Europe B.V., de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze actie voortvloeiende handelingen.
 2. Ausnutria Nutrition Europe B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijs.
 3. Ausnutria Nutrition Europe B.V. is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. De Ausnutria Nutrition Europe B.V. verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

 Slotbepalingen

 1. De Ausnutria Nutrition Europe B.V. is gerechtigd de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.
 2. Alle auteursrechten op de inhoud van deze website, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Ausnutria Nutrition Europe B.V.
 3. Ausnutria Nutrition Europe B.V. en de door haar ingeschakelde hulppersonen bewaren de uiterste geheimhouding omtrent de winnaar tot aan de dag van de bekendmaking van deze winnaars.
 4. Ausnutria Nutrition Europe B.V. is gevestigd aan de Dokter van Deenweg 150, 8025 BM te Zwolle.
 5. Deelname aan deze winactie houdt acceptatie van deze actievoorwaarden in. Betwisting van de voorwaarden in dit reglement zal niet in overweging worden genomen.
 6. De gegevens van deelnemers worden vastgelegd in een bestand van Ausnutria Nutrition Europe B.V.. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.